قرصِ سرماخوردگیِ بزرگ سالان

تو کی بزرگ شدی رضا کوچولو ؟

/ 9 نظر / 169 بازدید
اذرین

وقتی که ارزوهات بزرگ شدند...

اذرین

وقتی که آرزوهات بزرگ شدند...وقتی که رویاها توی وجودت ریشه کردند....وقتی که برای اولین بار عشق رو تجربه کردی....

ز.خ

[لبخند]

ویرگول

رضا کیه؟

ویرگول

رضا کیه میگم؟

ویرگول

مهرداد کیه پس!

عروسک زشت

به طور دقیق هرگز نمی شود مشخص کرد؛ ولی در کل وقتی که دوازده سال به علاوه ی کسر کوچکی از ثانیه از به دنیا آمدنتان گذشت!