غزل شماره 41 - وداع جوانی

جوانی کردن ای دل شیوه جانانه بود اما ، جوانی هم پی جانان شد و با ما جوانی کرد

شهریار...

/ 4 نظر / 35 بازدید
Bluish

من از وقتی یکی از کتابای شهریارو با خط و امضای خودش توی یه حراجی کتاب پیدا کردم و خریدم، بیشتر از قبل دوستش میدارم!

فرشته

هیچ شاعری به اندازه شهریار به دلم نمی شینه ... قبلنا خیلی شعرهاش رو میخوندم و دوست داشتم ولی وقتی با خودش و سرگذشتشم آشنا شدم دیگه وابستش شدم.عالی.[گل]